PREMIUM formule

2 x per maand inspectie

  • Kennismaking bij uw woning en checklist doornemen
  • Uw beheer dossier aanmaken
  • Twee maal per maand Inspectieronde in en om de woning

  • nagaan of alle elecktriciteit en water nog werkt
  • Rapporteren van eventuele schade en indien er gebreken zijn geconstateerd in overleg een oplossing voor het probleem vinden.
  • Openen van ramen en deuren voor ventilatie (voorkomen van te veel vocht in de  woning, zodat schimmel geen kans krijgt)
  • Alle sluitwerk, sloten controleren op eventuele poging tot inbraak
  • Visuele controle op ongedierte
  • Legen van de brievenbus en indien gewenst dringende post door mailen (indien u dit wenst)
  • Meterstanden opnemen en doorgeven indien gewenst

   Veilige sleutelbewaring en eventueel nabrengen in nood                      situaties (max 2x per jaar), indien vaker dan word er een voorrijd

kost van 35€ per keer in rekening gebracht.. we raden u aan om altijd een dubbel cilinderslot te laten instaleren, (als de deur dicht slaat is er anders niks aan te doen dan slotenmaker bellen)

na kijken van de frigo op eventueel bederfbare of vervallen producten en deze verwijderen, zodat u geen onaangename verrasing tegen komt als u aankomt


de poets en was/strijk service is niet in deze formule inbegrepen.

 (voor prijzen zie bij EXTRA DIENSTEN)

--PRIJS voor dit abonnement  110€ per maand inclusief BTW --

(jaarlijks te betalen bij aanvang van het abonnement)